Thức Tỉnh Mục Đích Sống

- Eckhart Tolle
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Lê Yến

Thức Tỉnh Mục Đích Sống - Cuốn Sách Làm Bừng Tỉnh Thế Giới! Chuyển hóa tâm thức con người là trọng tâm của những điều Eckhart Tolle đề cập trong quyển sách nổi tiếng A New Earth - Thức Tỉnh Mục Đích Sống này. Theo ông, sự thức tỉnh là bước kế tiếp sẽ xảy ra trong quá trình phát triển tâm thức của nhân loại. Nhân loại sẽ bước sang một giai đoạn mà sự thức tỉnh trong tâm hồn sẽ tạo ra sự tự do và niềm hạnh phúc miên viễn trong mỗi con người và trên toàn thế giới. "Thức tỉnh mục đích sống" đã cộng hưởng thật sâu sắc với những điều bên trong tôi và giúp tôi thay đổi nhận thức về bản thân và về cả mọi điều..."

Thảo luận mới nhất:
Rot Le

Rot Le: Sách quá hay

Viet Dung

Viet Dung: Sách hay quá. Cám ơn Kho sách nói rất nhiều!

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.