Thương nhớ mười hai

- Vũ Bằng
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Trung Nghị

Thảo luận mới nhất:
Dat Courage

Dat Courage: Bài này hay quá, thêm giọng đọc truyền cảm quả thật quá tuyệt vời. Tôi có nghe qua mấy bài sách nói về quyển này nhưng chưa thấy ở đâu có chất giọng tốt như thế, quả thật không uổng phí 30 giây xem ads. 5 xao

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.