Thủy Hử tập 2

- Thi Nại Am
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Phương Minh

Thảo luận mới nhất:
Văn Bích Nguyễn

Văn Bích Nguyễn: Truyện rất hay, giọng đọc truyền cảm

Hữu Nhơn

Hữu Nhơn: Quá hay mọi người ơi

Phạm Đình Tuấn

Phạm Đình Tuấn: ❤️ rất hay ạ

Hai Lam

Hai Lam: Giọng đọc rất hấp dẫn

Quang Trần

Quang Trần: Sách rất hay.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.