Tiền Của Quốc Gia

- William Whitehead, Gerry Bailey, Felicia Law & Mark Beech
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Thùy Duyên

Ngân Quỹ Kho Sách Nói

Thảo luận mới nhất:
Hoàng Trần

Hoàng Trần: Quá hay gdbjdbrhd uganda

Yen Linh Vu

Yen Linh Vu: Có vài đoạn k nghe ra, nhưng sách khá bổ ích

Kien Tran

Kien Tran: 😍 Tuyet voi

Cục Mỡ Đáng Yêu

Cục Mỡ Đáng Yêu: Cảm ơn tác giả, cảm ơn tập thể thành viên kho sách nói đưa tới cho ng nghe những quyển sách bổ ích 😘

Na An

Na An: Bổ ích

Vinh Lê

Vinh Lê: hay

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.