Tiểu Sử Steve Jobs

- Walter Isaacson
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

MP3

Thảo luận mới nhất:
Nguyen Dang Danh

Nguyen Dang Danh: Hay

Nguyễn Thành Yên

Nguyễn Thành Yên: “Học cao không chí chẳng ích gì” một câu nói thật hay và đủ để cho chúng ta suy ngẫm

Victor Nguyễn

Victor Nguyễn: Hâhh

Victor Nguyễn

Victor Nguyễn: Quá hay

Victor Nguyễn

Victor Nguyễn: Gfff

Thanh Xuân

Thanh Xuân: Bài nói cứ bị giật làm mình không nghe rõ. Mong mn phát triển thêm

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.