Tinh thần trách nhiệm

- Lương Hùng dịch
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Lê Vũ Ngọc Minh

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.