Tình yêu, tội ác & trừng phạt

- Nguyễn Huy Thiệp
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Trọng Thanh

Thảo luận mới nhất:
Vy Phan

Vy Phan: Hành văn như cái máy, dở hơn một bài báo dở nhất. Mỗi lần nhân vật nói thì cứ: A bảo, B bảo. Lặp từ "bảo" mà không thay thế với vài từ "đáp".

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.