Tôi Tự Học

- Thu Giang, Nguyễn Duy Cần
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Hiền Lương

Thảo luận mới nhất:
Phạm Huy Hoàng

Phạm Huy Hoàng: Cuốn sách chất lượng quá!

Nguyễn Huy Kha

Nguyễn Huy Kha: Cảm ơn tác giả

Thanh Xuân

Thanh Xuân: Chắc do mình không nắm được ý tác giả nên thấy nó không có thú vị. Cảm ơn mn đã xây dựng app

Hạnh Hữu

Hạnh Hữu: Quá hay

cuong

cuong: Hay

Mạnh Nguyễn

Mạnh Nguyễn: Hay quá

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.