Tôn Tử Mưu Lược Nhân Sinh

- Hùng Trung Vũ
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trương Thị Đệ

Thảo luận mới nhất:
Kỳ Hoan

Kỳ Hoan: cuốn sách hay.có lẽ do trải đời chưa đủ nên hơi khó lĩnh hội.cảm ơn khosachnoi đã mang đến cho thính giả.hi vọng có thêm nhiều cuốn sách chất lượng nữa.thanks

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.