Trái Tim Mặt Trời

- Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Đang Cập Nhật

Thảo luận mới nhất:
Hoa Nguyễn

Hoa Nguyễn: Đọc sách của thầy con thấy an vui, sống có chính niệm cũng như từ bi hơn

Ht Huyen

Ht Huyen: Rất hay

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.