Trái Tim Trúc Lâm Đại Sĩ

- Thích Nhất Hạnh
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Lê Yến

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.