Trạng Nguyên Việt Nam tập 4

- Nhóm Ban Mai biên soạn
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Quang Điền

Thảo luận mới nhất:
Hien Nguyen

Hien Nguyen: Hic. Người đọc tập 2 ổn. Người đọc này thật sự là không muốn nghe.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.