Triết lý chợ cá cho cuộc sống - Tập 01

- Stephen C. Ludin Ph.D, Harry Paul, John Chirstensen
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Ái HòaThanh Danh

Thảo luận mới nhất:
Nguyễn Thu Hồng

Nguyễn Thu Hồng: Bạn có thể gọi đây là một cuốn sách, một câu chuyện nhỏ xinh hay...một bộ phim ngắn tập được phát trên radio cũng được😊). Câu truyện được viết theo kết cấu thắt nút, mở nút, nội dung chính nói về việc thay đổi môi trường nhàm chán nơi công sở. Chủ đề cũ, tình huống truyện người nghe có thể đoán trước được nhưng vẫn muốn nghe tiếp, Bởi truyện đề cập đến những vấn đề mà ta chưa biết hoặc có thể biết rồi, làm rồi nhưng ta không để ý và nhiệm vụ của cuốn sách là làm rõ nó, đưa ví dụ và tổng kết lại. *Một vài điều mình thích trong khi nghe cuốn sách: Nhạc nền (nhất là những phần đầu) rất ăn khớp với mạch cảm xúc của câu chuyện, Giọng người đọc rất dễ nghe và luôn cố gắng thay đổi để đưa vào nhiều nhân vật nhất.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.