Triết Lý Về Tiền Bạc Của Người Do Thái

- Rabbi Nilton Bonder
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Lê Yến

Dân tộc Do Thái đã sáng tạo và quảng bá những gì giờ đây trở thành di sản tinh thần và đạo đức của nền văn minh phương Tây. Sự khôn ngoan về tiền bạc của người Do Thái giúp chúng ta có cái nhìn sáng suốt vào sâu trong sinh thái học của đồng tiền. Thông qua tiền bạc, chúng ta thiết lập những tình huống hàng ngày mà đồng tiền làm bộc lộ sự mù quáng và những ảo tưởng của chúng ta. Chúng ta là những gì mà chúng ta phản ứng, chúng ta là những gì mà chúng ta tin tưởng, và tiền bạc của chúng ta là sự mở rộng của những phản ứng và niềm tin ấy. Trong minh triết của người Do Thái, tiền bạc không phải là một phương tiện để áp bức kẻ khác hay để thống trị thế giới, cũng không phải là công cụ của lòng tham, mà thật đáng ngạc nhiên, tiền bạc xuất hiện trong những giấc mơ của con người về công bằng và hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn. Tiền bạc là để giải phóng thời gian dành cho tâm linh, mà việc này chính là sự sống.

Thảo luận mới nhất:
Anh Trúc

Anh Trúc: Quyển sách khá hay về đời sống, nhưng phải đọc lại nhiều lần mới hiểu hết được ý nghĩa sâu xa ẩn bên trong đó. Cuộc sống giàu có không chỉ ở tiền bạc

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.