Trò Chơi Của Nhà Tiên Tri

- Bruce Bueno de Mesquita
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trịnh Trọng Tuân

Đang chờ đợi những tấm lòng hảo tâm thật sự.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.