Tru Tiên Truyện - Truyện Audio Kiếm Hiệp Hay Nhất

-
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

truyenaudio.org ( link )

Thảo luận mới nhất:
Cấn Hữu Hùng

Cấn Hữu Hùng: Nhạc to quá, giọng lúc thì thầm chả nghe ra chữ nào

Pham Phu Thanh

Pham Phu Thanh: Toàn nghe nhạc. Phát chán

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.