Truyện Ngắn Nguyên Hồng

- Nguyên Hồng
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Tác giả:  Nguyên Hồng Truyện ngắn Nguyên Hồng chi tiết đến từng "chân tơ kẽ tóc", đọc mà như nhìn thấy nhân vật và sự việc ông khắc hoạ đang hiển hiện trược mắt. Cái tài tình và hấp dẫn trong văn chương Nguyên Hồng chính là ở các chi tiết sống động và giàu hình tượng.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.