Truyền kỳ mạn lục

- Nguyễn Du
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Thủy Tiên

Thảo luận mới nhất:
Nam Phương

Nam Phương: Quyển này khuyên mọi người nên đọc thay vì nghe

Mạc Xuân Tùng

Mạc Xuân Tùng: Ko có tình tiết hot như liêu trai chí dị đâu

Hồ Phát Nguyễn Thái

Hồ Phát Nguyễn Thái: Góp ý: Tác giả là Nguyễn Dữ nhưng thông tin sách ghi sai thành Nguyễn Du.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.