Truyện ngắn dành cho tuổi nhi đồng

- Phong Thu
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Như Minh

Thảo luận mới nhất:
Trang Thu Nguyễn

Trang Thu Nguyễn: Truyện đọc giọng miền Nam nên trẻ em bắc hơi khó nghe

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.