Truyện ngắn hay tuổi trẻ cuối tuần 2010 2011

- Nhiều tác giả
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Ngọc Hân

Thảo luận mới nhất:
Nguyễn Đình Hùng

Nguyễn Đình Hùng: Rất hay, mọi người nên nghe qua 1 lần

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.