Tứ Diệu Đế

- Đạt Lai Lạt Ma
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Đang Cập Nhật

Vào một thuở nọ Đức Thế Tôn ngự trong khu rừng của ông Jeta (Kỳ Đà), Jetavanna, gần thành Sàvatthi (Xá Vệ). Khi đêm về khuya, có một vị trời dung nhan lộng lẩy, hào quang tỏa ra sáng rực toàn thể khu tịnh xá, tên Rohitassa, đến hầu Phật. Lúc đến gần Đức Phật vị trời Rohitassa kính cẩn đảnh lễ Ngài, xong đứng qua một bên. Rồi vị trời Rohitassa bạch hỏi Đức Thế Tôn:

Thảo luận mới nhất:
Corry Quan

Corry Quan: Có lẻ chưa đủ trí tuệ để hiểu hết. Tui sẻ nghe thêm vài lần nữa.

Trần Đức Tâm

Trần Đức Tâm: Hay. tui chưa đủ thông tuệ để hiểu hết nên tui nghe nhiều lần

Thủy Lê Xuân

Thủy Lê Xuân: Quá hay, quá ý nghĩa. Đời phước đức mới có duyên Thu nạp được những kiến thức của quyển sách này.

Tung Bach

Tung Bach: Rat hay

Nguyễn Hứa Thanh

Nguyễn Hứa Thanh: Rất tuyệt , cảm ơn app

Vu Duy Lân

Vu Duy Lân: Rất hữu ích, cám ơn app

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.