Tư Duy Tích Cực Tạo Thành Công

- Napoleon Hill, W. Clement Stone
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Nguyễn Nguyệt Ánh

Thảo luận mới nhất:
Thiên Lang

Thiên Lang: Sách hay nên nghe nhiều lần

Hiep Do Phi

Hiep Do Phi: Cảm ơn hành động cho đi đẹp đẽ này của nhà tài trợ cùng ekip thực hiện chương trình vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người

Thịnh Nguyễn

Thịnh Nguyễn: Hay. Tôi sẽ nghe lại lần nữa

Bao Ngoc Nguyen

Bao Ngoc Nguyen: Xin cảm ơn !

Thu Phạm

Thu Phạm: Xin cảm ơn

Mai Trang Nguyen

Mai Trang Nguyen: Thật hay! Cảm ơn những anh/chị đã thực hiện cuốn sách nói này!

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.