Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn

- Giáo sư Thái Minh Trần Quang Quyến
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Đang Cập Nhật

Thảo luận mới nhất:
Bạn Nên Biết

Bạn Nên Biết: Cụ xem tướng rất giỏi, không phải ai cũng tài như cụ cả, cụ là nhân tài hiếm có.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.