Túp lều của bác Tom

- Harriet Beecher Stowe
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Ngọc Minh

Thảo luận mới nhất:
Quỳnh Anh Lê Thị

Quỳnh Anh Lê Thị: Giọng đọc thực hay.

Duy Anh

Duy Anh: Hay wa.1 tác phẩm đầy cảm xúc

Tìm gì thế

Tìm gì thế: Thật tuyệt vời, thể hiện được rõ được những nổi khổ cực của những con người khốn khổ của chế độ nô lệ.

Việt Võ

Việt Võ: Một tác phẩm tuyệt vời

Dang Bao Tran

Dang Bao Tran: Lấy hết nước mắt của tôi rồi

NaQ647

NaQ647: Tuyệt

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.