Tuyển tập truyện ngắn hay Việt Nam dành cho thiếu nhi tập 4

- Nhiều tác giả
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Ngọc Hân

Thảo luận mới nhất:
Đoàn Minh Chung

Đoàn Minh Chung: Nghe giọng đọc nghe như giọng chuyển giới với lại đọc thì rõ là bé bé mà nhạc thì to quá

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.