Vấn đề thông tin ngày xưa ở Châu Âu trước khi báo chí ra đời

- Huỳnh Văn Tống
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Nhiều người đọc

Thảo luận mới nhất:
Vy Phan

Vy Phan: Dòng giới thiệu ở phần cuối của chương 1 nghe thật chướng tai.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.