Võ Lâm Ngũ Bá - Truyện Kiếm Hiệp

-
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

truyenaudio.org ( link )

Thảo luận mới nhất:
Đoàn Bá Luân

Đoàn Bá Luân: Giọng đọc hay lắm huynh đài. Nhưng cho tại hạ đưa ra cao kiến là nên giảm nhạc nền lại nha huynh

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.