Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Trung Nghị

Thảo luận mới nhất:
Tìm gì thế

Tìm gì thế: Rất hay...nghe mới hiểu đk nổi khổ của người nông dân vn

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.