Xây dựng để trường tồn Built to Last

- Jim Collins, Jerry I. Porras
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Nguyễn Dương Hiếu

Thảo luận mới nhất:
Thái Phạm

Thái Phạm: Cuốn sách đã thay đổi tư duy tôi

Tuan Hoang Anh

Tuan Hoang Anh: Giọng đọc chán quá...

cong nguyenchi

cong nguyenchi: Đọc không trôi chảy ,có quá nhiều tạp âm, sử dụng từ vùng miền ,âm thanh khó nghe

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.